vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Jõeküla, Viiraldi • Müügiotsus 04.05.2018, käskkiri nr 1-2/18/346
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.26 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 5 540,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 550,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Viiraldi kinnisasi, 20501:001:0015, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917075000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Maaüksus paikneb tervenisti Väinamere hoiualal, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 08.09.2005. a. määruse nr 233 „Hoiualade kaitse alla võtmine Hiiu maakonnas“ 01.10.2005 jõustunud redaktsiooniga. Hoiualal kehtivad looduskaitseseaduse § 14 ja 5. peatükis (§ 32 ja 33) sätestatud piirangud.

  Kinnisasi jääb osaliselt poollooduslike koosluste alale. Looduskaitseliste maade hooldamisega seotud toetuste taotlemise võimalikkuse osas ja muu hooldamisega seotud lisainfo saamiseks palume pöörduda Keskkonnaameti maahoolduse büroo Lääne maakonda teenindava maahoolduse spetsialisti poole.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Väinamere linnualal ja Väinamere loodusalal.

  Kinnisasi asub endise Käina valla territooriumil. Käina valla üldplaneering on kehtestatud Käina Vallavolikogu 31.05.2006 määrusega nr 13. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi rohelise võrgustiku alal ja väärtusliku maastiku alal. Rohelise võrgustiku alal ja väärtusliku maastiku alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Käina valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda endise Käina valla kodulehel aadressiga http://kaina.hiiumaa.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: