vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Pärnu linn, Jõõpre küla, Külapõllu • Müügiotsus 04.05.2018, käskkiri nr 1-2/18/346
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.62 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 7 860,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 780,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Külapõllu kinnisasi, 62401:001:0026, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917075000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga lõunaosas piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi asub endise Audru valla territooriumil. Audru valla üldplaneering on kehtestatud 13.05.10 määrusega nr 19. Kinnisasi asub reserveeritud elamumaal ja detailplaneeringu koostamise kohustusega alas ning piirneb valla teega. Audru valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda endise Audru valla kodulehel aadressiga http://www.audru.ee/uldplaneering

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal paikneb varjualune, välikäimla, kaks kasvuhoonet ning mitmed viljapuud ja põõsad. Lisaks kasutatakse kinnisasja aiamaana. Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt esemete likvideerimist ega ala kasutamise lõpetamist. Müüja ei ole andnud luba varjualuse, välikäimla ja kasvuhoonete paigaldamiseks ega ala kasutamiseks.

  Seotud dokumendid: