vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Pärnu linn, Pootsi küla, Vahtra • Müügiotsus 04.05.2018, käskkiri nr 1-2/18/346
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.97 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 5 030,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 500,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Vahtra kinnisasi, 82601:001:0349, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917075000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub endise Tõstamaa valla territooriumil. Tõstamaa valla üldplaneering on kehtestatud 07.03.2008 Tõstamaa Vallavolikogu määrusega nr 60. Üldplaneeringu kohaselt paikneb kinnisasi väärtusliku (tee) maastiku alal ning piirneb kohaliku teega. Väärtusliku (tee) maastiku alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud  üldplaneeringu seletuskirjas. Tõstamaa valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda endise Tõstamaa valla kodulehel aadressiga http://www.tostamaa.ee/client/default.asp?wa_id=402&wa_object_id=1&wa_id_key=

  Pärnu maavanema 21.11.2013 korraldusega nr 464 on kehtestatud Pärnumaa maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneering. Teemaplaneeringu kohaselt läbib kinnisasja perspektiivne elektriühenduse variant. Teemaplaneeringu ja teiste maakonnaplaneeringutega tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: