vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Saaremetsa küla, Sopi • Müügiotsus 04.05.2018, käskkiri nr 1-2/18/346
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 11.61 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (50%)veekogude maa (50%)
 • Alghind: 3 480,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 340,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Sopi kinnisasi, 71401:001:0163, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917075000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasi asub osaliselt veekogu alal.

  Maaüksus jääb suures osas Kahtla-Kübassaare hoiualale, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 27.07.2006. a. määruse nr 176 „Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas“ 08.06.2007 jõustunud redaktsiooniga. Hoiualal kehtivad looduskaitseseaduse § 14 ja 5. peatükis (§ 32 ja 33) sätestatud piirangud.

  Kinnisasi jääb osaliselt looduslike ja poollooduslike koosluste alale. Looduskaitseliste maade hooldamisega seotud toetuste taotlemise võimalikkuse osas ja muu hooldamisega seotud lisainfo saamiseks palume pöörduda Keskkonnaameti maahoolduse büroo Saare maakonda teenindava maahoolduse spetsialisti poole.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Kahtla-Kübassaare linnualal ja Kahtla-Kübassaare loodusalal.

  Kinnisasi asub endise Laimjala valla territooriumil. Laimjala valla üldplaneering on kehtestatud Laimjala Vallavolikogu 26.03.2010 otsusega nr 1-1/4. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi Saareküla-Ruhve väärtusliku maastiku alal ja ranna ja kalda ehituskeeluvööndis. Väärtusliku maastiku alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Endise Laimjala valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Saaremaa valla kodulehel aadressiga http://www.saaremaavald.ee/laimjala-piirkond

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud