vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Saue vald, Vatsla küla, Laanetaguse • Müügiotsus 04.05.2018, käskkiri nr 1-2/18/346
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.64 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 11 880,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 180,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Laanetaguse kinnisasi, 72701:001:2091, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917075000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjale on Harju maavanema 18.08.2006 korraldusega nr 1572-k antud nõusolek OÜ-le Elektrilevi (endine ärinimi OÜ Jaotusvõrk) 10 kV õhuliini ehitamiseks, rekonstrueerimiseks, remontimiseks, hooldamiseks ja likvideerimiseks. Õhuliin kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Kinnisasjale ulatub arheoloogiamälestise Kultusekivi kaitsevöönd. Kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad piirangud.

  Saue Vallavolikogu 29. novembri 2012 otsusega nr 89 on kehtestatud Saue valla üldplaneering. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://sauevald.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: