vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Ohakvere küla, Hansu • Müügiotsus 04.05.2018, käskkiri nr 1-2/18/346
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 7.17 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 12 190,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 210,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Hansu kinnisasi, 13001:001:0011, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917075000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasja läbivat teed kasutatakse juurdepääsuna Tamme (katastritunnus 22901:002:0092) kinnisasjale. Tulevikus võib osutuda vajalikuks seada servituut juurdepääsu tagamiseks Tamme kinnisasjale.

  Kinnisasjale on Ida-Viru maavanema 15.06.2016 korraldusega nr 8-8/2016/1076 antud nõusolek Illuka vallale (praegune Alutaguse vald) veetorustiku paigaldamiseks. Kasutusõiguse alaga on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil.

  Kinnisasjale jäävad pärandkultuuriobjektid nimetusega Ohakvere mõisa allee ja Ohakvere mõisa viljakuivati, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis.

  Kinnisasi asub altkaevandatud alal. Ala on posttehnoloogilise mõju piirkonnas, kus potentsiaalselt ebapüsivate alade stabiilsus pinnase niiskustingimuste ja maapinnale mõjuvate koormuste koosmõjul võib muutuda. Altkaevandatud alal tuleb ehitised ja rajatised projekteerida vajalike kaitsemeetmetega, mis välistaksid mäetööde võimaliku jääkmõju objektidele ning hoiaksid ära ehituskonstruktsioonide purunemise maapinna võimaliku varisemise, vajumise või nihkumise tagajärjel. Müüja ei vastuta kaevandamise järelnähtude eest. Enne projekteerimist on vajalikud täiendavad geoloogilised uuringud, et tuvastada täpsed projekteerimistingimused ja täpne strekkide asukoht. Müüjal puudub informatsioon kinnisasjale ehitiste rajamiseks vajalike tervikute olemasolu ja asukoha kohta.

  Kinnisasi asub endise Illuka valla piirkonnas. Illuka Vallavolikogu 29.11.2010 määrusega nr 26 on kehtestatud Illuka valla üldplaneering. Kinnisasi asub osaliselt väärtusliku põllumaa alal. Väärtusliku põllumaa alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Alutaguse valla kodulehel aadressiga http://www.alutagusevald.ee/alutaguse-valla-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Kinnisasjal paiknevad varemed.

  Seotud dokumendid: