vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Kanepi vald, Karaski küla, Karulaane • Müügiotsus 04.05.2018, käskkiri nr 1-2/18/346
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 11.46 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 40 110,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 4 010,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Karulaane kinnisasi, 35401:001:0368, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917075000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Lisaks kitsenduste kaardil kajastuvale on katastriüksuse plaanile märgitud kitsendusi põhjustava objektina oja.

  Müüjal puudub informatsioon katastriüksuse plaani ja kitsenduste kaardi kohaselt kinnisasjal paikneva puurkaevu sanitaarkaitsevööndi tegeliku ulatuse ja puurkaevu tegeliku asukoha kohta. Müüjale teadaolevalt puurkaevu kinnisasjal ei paikne.

  Kinnisasi asub endise Kõlleste valla piirkonnas. Kõlleste valla üldplaneering on kehtestatud Kõlleste Vallavolikogu 10.07.2009 määrusega nr 9. Üldplaneeringu kohaselt asub osaliselt väärtuslik põllumaa alal. Üldplaneeringuga saab tutvuda Kanepi Vallavalitsuses kohapeal.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Seotud dokumendid: