vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Kanepi vald, Prangli küla, Pajukaare • Müügiotsus 04.05.2018, käskkiri nr 1-2/18/346
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 15.82 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 49 040,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 4 900,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Pajukaare kinnisasi, 35401:001:0316, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917075000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga idasuunas piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Lisaks kitsenduste kaardil kajastuvale on katastriüksuse plaanile märgitud kitsendusi põhjustavate objektidena kraavid.

  Kinnisasi asub endise Kõlleste valla piirkonnas. Kõlleste valla üldplaneering on kehtestatud Kõlleste Vallavolikogu 10.07.2009 määrusega nr 9. Üldplaneeringu kohaselt asub osaliselt väärtusliku põllumaa alal. Üldplaneeringuga saab tutvuda Kanepi Vallavalitsuses kohapeal.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.