vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Räpina vald, Tooste küla, Võsuniidu • Müügiotsus 04.05.2018, käskkiri nr 1-2/18/346
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.60 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 4 320,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 430,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Võsuniidu kinnisasi, 70701:001:0621, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917075000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Juurdepääs avalikult teelt puudub. Kinnisasja läbib tee.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi asub Räpina poldri maaparandusühistu tegevuspiirkonnas (registrikood 80327011). Maaparandusseaduse § 58 lõike 4 kohaselt saab kinnisasja võõrandamise korral ühistu liikmeks kinnisasja omandaja alates omandiõiguse ülemineku päevast. Räpina poldri Maaparandusühistu liige teostab liikmekohustusi tulenevalt ühistu põhikirjast. Kinnistu üleminekul eraomandisse võivad omaniku kohustused muutuda. Müüjale teadaolevalt tuleb iga-aastastest üldkoosoleku protokollilistest otsustest lähtuvalt tasuda järgmiseks aastaks määratud liikmemaksu ja maaparanduse hoiukulusid. Lisatud on Räpina poldri maaparandusühistu 2018. aasta tegevusplaan.

  Maaüksus jääb tervikuna Räpina poldri hoiualale, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 14.07.2005. a. määrusega nr 183 „Hoiualade kaitse alla võtmine Põlva maakonnas“. Hoiualal kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud piirangud.

  Kinnisasi asub osaliselt Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Räpina poldri linnualal.

  Räpina valla üldplaneering aastani 2015 on kehtestatud Räpina Vallavolikogu 27.06.2006 määrusega nr 7. Asub rohevõrgustiku tugialas. Nimetatud alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.rapina.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: