vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Viljandi maakond, Viljandi vald, Väike-Kõpu küla, Saale • Müügiotsus 04.05.2018, käskkiri nr 1-2/18/346
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.50 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 9 450,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 940,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Saale kinnisasi, 89801:001:0635, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917075000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasja läbib tee, mida kasutatakse juurdepääsuna naaberkinnisasjale.

  Kinnisasjale on Viljandi maavanema 24.11.2010 korraldusega nr 703 antud nõusolek OÜ-le Elektrilevi (endine ärinimi OÜ Jaotusvõrk) 0,4 kV maakaabelliini paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Maakaabelliin kajastub ka kitsenduste kaardil

  Kinnisasi asub endise Pärsti valla territooriumil. Endise Pärsti valla üldplaneering on kehtestatud Pärsti Vallavolikogu 19.04.2006 määrusega nr 13. Kinnisasi jääb põllumajandusmaa alale. Pärsti valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Viljandi valla kodulehel aadressiga http://www.viljandivald.ee/parsti-uldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal paikneb puitmaterjal. Müüjal puudub informatsioon puitmaterjali omaniku kohta ja Müüja ei võta kohustust korraldada selle likvideerimist.

  Seotud dokumendid: