vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Valga maakond, Valga vald, Pikkjärve küla, Tuka • Müügiotsus 04.05.2018, käskkiri nr 1-2/18/346
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 6.45 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 21 290,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 2 120,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Tuka kinnisasi, 85501:001:0003, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917075000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Karula-Pikkjärve loodusalal.

  Maaüksus asub terves ulatuses Karula Pikkjärve maastikukaitsealal. Kaitsealal tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid Vabariigi Valitsuse 12.03.2015 määrusega nr 31 „Karula Pikkjärve maastikukaitseala kaitse-eeskiri“ ettenähtud erisustega. Looduskaitseseaduse kohaselt kehtivad kaitsealal üldised kitsendused. Tegevused, milleks on kaitsealal vaja kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekut on toodud looduskaitseseaduse § 14 lõikes 1. Kaitse-eeskirja kohaselt ulatub maaüksus Pikkjärve piiranguvööndisse, mille piires on majandustegevus lubatud, arvestades looduskaitseseaduses ja kaitse-eeskirjas sätestatud erisustega.

  Kinnisasi asub endise Karula valla territooriumil. Karula valla üldplaneering on kehtestatud Karula Vallavolikogu 25.04.2008 määrusega nr 6. Kinnisasi jääb rohevõrgustiku koridori. Üldplaneeringu seletuskirjaga tuleb tutvuda aadressil http://karula.kovtp.ee/uldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: