vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Võru maakond, Võru vald, Kõrgessaare küla, Suurekivi • Müügiotsus 04.05.2018, käskkiri nr 1-2/18/346
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 13179 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 4 220,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 420,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Suurekivi kinnisasi, 91701:001:0023, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917075000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Kinnisasja piirile on Võru maavanema 15.04.2013 korraldusega nr 1-1/2013/313 antud nõusolek OÜ-le Elektrilevi (endine ärinimi OÜ Jaotusvõrk) 10 kV maakaabelliini paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Maakaabelliin kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Kinnisasja põhjanurgas paikneb kuur koos postkastidega. Müüjal puudub informatsioon kuuri rajaja kohta. Müüja ei võta kohustust korraldada selle likvideerimist kinnisasjalt.

  Kinnisasi jääb endise Lasva valla alale. Lasva valla üldplaneering kehtestati Lasva Vallavolikogu 26.07.2013.a määrusega nr 1-1.5/8.  Kinnisasi jääb põllumajandusmaa ja metsamajandusmaa alale. Lasva valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://lasva.kovtp.ee/uldplaneering. 

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: