vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Järva maakond, Paide linn, Kastani tn 11a • Müügiotsus 10.05.2018, käskkiri nr 1-2/18/364
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1024 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 7 170,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 710,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kastani tn 11a kinnisasi, 56601:001:0064, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917077000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjani viiva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  AS-lt Paide Vesi saadud andmete kohaselt ulatub kinnisasjale kinnistu tarbeks väljaehitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktide kaitsevöönd 2 m raadiuses liitumispunktide ümber. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Liitumispunktide paiknemisega on võimalik tutvuda juuresolevatel asendiplaanidelt.

  Kinnisasi asub Paide Linnavolikogu 1.06.2000 otsusega nr 33 kehtestatud Paide linna kv. nr. 47 detailplaneerimisprojekti alal.

  Detailplaneeringu realiseerimisvõimaluste ja tingimuste kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

  Paide linna üldplaneering kehtestati Paide linnavolikogu 10.oktoobri 2002 määrusega nr 29, üldplaneeringu kehtivusaega pikendati Paide Linnavolikogu 18.detsembri 2014 määrtusega nr 19 kuni 2017.aasta lõpuni. Paide linna üldplaneeringuga tuleb tutvuda Paide linna kodulehel https://paide.kovtp.ee/et/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Kinnisasjal paikneb metallkuur. Müüja ei ole andnud luba selle rajamiseks kinnisajsale ega võta kohustust korraldada selle likvideerimist ega ala kasutamise lõpetamist.

  Seotud dokumendid: