vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Võru maakond, Võru linn, Kubja põik 18a • Müügiotsus 10.05.2018, käskkiri nr 1-2/18/364
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1124 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 4 050,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 400,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kubja põik 18a kinnisasi, 91901:001:0104, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917077000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb küsida informatsiooni kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjal paikneb põlenud vare ja kinnisasjal paiknevad jäätmed. Müüja ei võta kohustust vareme ja jäätmete likvideerimiseks.

  Kinnisasjale ulatub Kubja põik 18 kinnisasja piirdeaed. Kinnisasjal paikneb omavoliliselt rajatud varjualune koos küttepuudega. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnisasjalt. Müüja ei ole andnud luba hoone, aia ja varjualuse rajamiseks ega ala kasutamiseks.

  Kinnisasi asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Võru linna üldplaneering on kehtestatud Võru Vallavolikogu 11.03.2009määrusega nr 98. Kinnisasi jääb detailplaneeringu koostamise kohustusega alale. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.voru.ee/et/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

   

  Seotud dokumendid: