vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Sääre küla, Jääraku • Müügiotsus 05.06.2018, käskkiri nr 1-2/18/459
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 5.64 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 7 220,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 720,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Jääraku kinnisasi, 63901:001:1445, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917084000002   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasjale jäävad III kaitsekategooria liikide leiukohad. III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasi asub Pühalepa valla osa Kuri-Tähva-Sääre üldplaneeringu alas, mis on kehtestatud 07.05.2002 määrusega nr 39. Üldplaneeringu kohaselt väikeelamute maa ja puhkeotstarbeline maa ning osaliselt kaitsehaljastuse ja puhkeotstarbeline maa. Kinnisasi asub munitsipaalomandusse taotletaval maal ja detailplaneeringu kohustusega alas. Kinnisasjale on märgitud liitsiht ja sihituli. Kinnisasjale on planeeritud kanalisatsiooni põhitrass, 10kV elektriliin ja alajaam ning puhastusseade (kaitsetsooniga 50m). Üldplaneeringu materjalidega saab tutvuda kohalikus omavalitsuses.

  Kinnisasi jääb Navigatsioonimärkide andmekogus numbriga 616 registreeritud Kuri sihi ülemise tulepaagi vahetusse lähedusse ja mõjupiirkonda. Tulepaagi vahetus läheduses (50m) ja mõjupiirkonnas kehtivad meresõiduohutuse seaduses ja Majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.12.2002 määrusest nr 26 "Ehitustegevuse kord veeteel või navigatsioonimärgi vahetus läheduses või mõjupiirkonnas" tulenevad piirangud.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: