vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Vägari küla, Teeääre • Müügiotsus 05.06.2018, käskkiri nr 1-2/18/459
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 23897 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 6 120,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 610,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Teeääre kinnisasi, 57302:002:0176, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917084000002   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Kinnisasja kitsendusi vaata kaardilt.Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Informatsiooni kinnistuga piirnevatelt riigimaanteedelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, Maa-ametil vastav info puudub.

  Maa-ametil puudub info kitsenduste kaardi kohaselt kinnisasjale ulatuva puurkaevu sanitaarkaitsevööndi tegeliku ulatuse ja puurkaevu tegeliku asukoha kohta.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Pajusi vallas. Pajusi valla üldplaneering on kehtestatud Pajusi Vallavolikogu 27. mai 1999 määrusega nr 42. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu täielikult äri-, ettevõtluse- ja teeninduse reservmaal ning tiheasustusalas. Kinnistu jääb detailplaneeringu kohustusega alale. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda https://pajusi.kovtp.ee/et/uldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal paikneb ehitis ja aiamaa. Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnistult objektide likvideerimist. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks.

  Kinnisasjal paikneb parkla ja bussiootepaviljon. Bussiootepaviljoni kinnisasjal paiknemise kohta tuleb täiendavat informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt.