vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Kanepi vald, Mügra küla, Haavikunurme • Müügiotsus 05.06.2018, käskkiri nr 1-2/18/459
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 24654 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 4 100,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 410,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Haavikunurme kinnisasi, 85601:002:0328, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917084000002   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Valgjärve vallas. Valgjärve valla üldplaneering on kehtestatud 26.08.2008 Valgjärve Vallavolikogu määrusega nr 1-1.1-22. Kinnisasi jääb üldplaneeringu kohaselt väärtusliku põllumajandusmaa alale. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda valla kodulehel http://www.valgjarve.ee/index.php?id=31.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjale on ladustatud oksi. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnistult.

  Seotud dokumendid: