vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Põlva vald, Rasina küla, Riba • Müügiotsus 05.06.2018, käskkiri nr 1-2/18/459
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.87 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 4 410,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 440,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Riba kinnisasi, 47301:001:0394, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917084000002   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee avaliku kasutuse ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb küsida informatsiooni kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjale jääb Eesti Looduse Infosüsteemi andmetel pärandkultuuri objekt nimetusega Rasina mõisa park (473:MOK:001), millega võib tutvuda Eesti Looduse Infosüsteemi aadressil http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?comp=objresult=parandobj&obj_id=-762731953

  Kinnisasjal asuvad varemed.

  Mooste vald on ühinenud Põlva vallaks. Endise Mooste valla üldplaneering on kehtestatud 16.12.2008 Mooste Vallavolikogu määrusega nr 42. Kinnisasi asub väärtusliku maastiku ja põllumaa ning detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.polva.ee/uldplaneering_uus

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: