vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Muhu vald, Mõisaküla, Suurekraavi • Müügiotsus 05.06.2018, käskkiri nr 1-2/18/459
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 7.37 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 7 640,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 760,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Suurekraavi kinnisasi, 47801:003:0051, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917084000002   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasi asub Väinamere hoiualal, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 27.07.2006 määrusega nr 176 "Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas". Hoiualal kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud piirangud.

  Kinnisasjal on registreeritud II ja III kaitsekategooria kaitsealuse liigi leiukoht. II ja III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Väinamere linnualal ja Väinamere loodusalal.

  Kinnisasi jääb poolloodusliku koosluse alale. Looduskaitseliste maade hooldamisega seotud toetuste taotlemise võimalikkuse osas ja muu hooldamisega seotud lisainfo saamiseks palume pöörduda Keskkonnaameti poole.

  Muhu valla üldplaneering aastani 2017 on kehtestatud Muhu Vallavolikogu 17.10.2008 määrusega nr 29. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi väärtusliku maastiku alas, elamuehituse piirangualas ja raskesti ligipääsetavas alas. Väärtusliku maastiku alal kehtivate maakasutuse tingimustega tutvuda üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.muhu.ee/Uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: