vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Järva maakond, Paide linn, Kastani tn 7a • Müügiotsus 05.06.2018, käskkiri nr 1-2/18/459
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1080 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 6 050,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 600,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kastani tn 7a kinnisasi, 56601:001:0063, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917088000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjani viiva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub Paide Linnavolikogu 1.06.2000 otsusega nr 33 kehtestatud Paide linna kv. nr. 47 detailplaneerimisprojekti alal.

  Detailplaneeringu realiseermise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu resliseerimise võimalikkust.

  AS-lt Paide Vesi saadud andmete kohaselt paiknevad kinnisasjal ettevõttele kuuluvad vee- ja kanalisatsiooni ühendustorustikud ja liitumispunktid. Torustike kaitsevöönd on 2 meetrit torustiku telgjoonest mõlemale poole ja liitumispunkti kaitsevöönd on 2 meetri raadiusega ümber liitumispunkti. Kaitsevööndites kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Torustiku paiknemisega on võimalik tutvuda juuresolevatelt asendiplaanidelt.

  Maa-amet on nõustunud Kastani tn 5 kinnisasja liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kinnisasja lõunanurgas asuvate liitumispunktide kaudu.

  Paide linna üldplaneering kehtestati Paide linnavolikogu 10.oktoobri 2002 määrusega nr 29, üldplaneeringu kehtivusaega pikendati Paide Linnavolikogu 18.detsembri 2014 määrtusega nr 19 kuni 2017.aasta lõpuni. Paide linna üldplaneeringuga tuleb tutvuda Paide linna kodulehel https://paide.kovtp.ee/et/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Kinnisasjal võivad paikneda kastid ja on ladustatud komposti. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnistult.

  Seotud dokumendid: