vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Valdeku tn 105a • Müügiotsus 05.06.2018, käskkiri nr 1-2/18/459
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1960 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 94 130,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 9 410,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Valdeku tn 105a kinnisasi, 78404:405:0057, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917091000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Kinnisasja kitsendusi vaata kaardilt.Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tänava kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tänava kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Tallinna Linnavalitsuse poolt peetava geoarhiivi väljavõtte (lisatud) kohaselt paiknevad kinnisasjal tundmatud kaevud, kanalisatsioonitorustik ja võimalik maa-alune mahuti. AS-lt Tallinna vesi saadud informatsiooni kohaselt on tegemist Valdeku tn 105 ehitise eelvooluga. Lisaks paikneb kinnisasja piiril liiklusmärk (teeviit). Müüjal puuduvad andmed kaevude ja kanalisatsioonitorustiku omaniku, töös oleku ja kaitsevööndi ulatuse kohta. Kaitsevööndis kehtivad seadusest tulenevad piirangud.

  Kinnisasjal paikneb õigusliku aluseta püstitatud hoone. Müüjal puudub informatsioon, kas tegemist võib olla kinnisasjal paiknevate tehnovõrkude abihoonega.

  Tallinna linna üldplaneering on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 11.01.2001 määrusega nr 3. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi väikeelamute alas. Tallinna linna üldplaneeringuga tuleb tutvuda Tallinna Linnavalitsuse kodulehel aadressiga http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Tallinna-linna-uldplaneering

  Nõmme linnaosa üldplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavolikogu 04.05.2017 otsusega nr 47. Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi segahoonestuse alal ja kinnisasja idapiiril paikneb olemasolev veetorustik ja tuletõrjehüdrant ning piiri läheduses paikneb perspektiivne reoveetorustik. Nõmme linnaosa vastu võetud üldplaneeringuga tuleb tutvuda Tallinna Linnavalitsuse kodulehel aadressiga http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Nomme-linnaosa-uldplaneering

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Seotud dokumendid: