vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Raudtee tn 63 • Müügiotsus 05.06.2018, käskkiri nr 1-2/18/459
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2922 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (100%)
 • Alghind: 18 700,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 870,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Raudtee tn 63 kinnisasi, 25301:010:0074, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917091000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjale on seatud tähtajatu isiklik kasutusõigus OÜ Järve Biopuhastus (registrikood 10854476) kasuks ühiskanalisatsioonitorustiku rajamiseks, omamiseks, valdamiseks ja kõikide tööde teostamiseks, mis on seotud rajatise ehitamise, majandamise, remontimise, korrashoiu ja hooldamisega ning selle kaudu avaliku teenuse osutamiseks. Isikliku kasutusõiguse asukoht ja ulatus on märgitud juuresoleval asendiplaanil. Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingust ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Kinnisasi jääb Jõhvi Vallavolikogu 16.09.2010 otsusega nr 65 kehtestatud Jõhvi linna Tallinn-Narva raudtee, Narva maantee ning Rakvere tänava ja Jõhvi-Kose maantee vahelise maa-ala detailplaneeringu alale. Detailplaneeringu kohaselt ulatub kinnisasjale raudtee müratsoon. Kinnisasi tähistatud krundina E-23. Planeeringu materjalid lisatud teatele.

  Detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

  Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127 on vastuvõetud Jõhvi valla üldplaneering. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&desktop=1017&pid=54343&tid=1611

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Naaberkinnisasja omanik on kinnisasjale ladustanud erinevaid esemeid ja materjale. Üle kinnisasja piiri ulatub naaberkinnisasja piirdeaed, kasvuhoone ning varjualune. Müüja ei ole ole ala kasutamiseks luba andnud ning on teavitanud naaberkinnisasja omanikku ala kasutamise lõpetamise ja esemete likvideerimise vajadusest. Müüja ei võta kohustust korraldada esemete ega rajatiste likvideerimist ega ala kasutamise lõpetamist.

  Seotud dokumendid: