vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Sulevi tn 16b • Müügiotsus 05.06.2018, käskkiri nr 1-2/18/459
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4000 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 66 560,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 6 650,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Sulevi tn 16b kinnisasi, 51301:001:0066, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917091000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Narva-Jõesuu linna üldplaneering on kehtestatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 14.09.2000 määrusega nr 33. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.05.2014 otsusega nr 26 on algatatud uue üldplaneeringu koostamine. Üldplaneeringu materjalidega tuleb  tutvuda valla kodulehel https://narva-joesuu.kovtp.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasjal paiknevad jäätmed (olmejäätmed, vanametalli ning ohtlike jäätmetena käsitletavat klaasi, vanarehve, eterniiti). Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt jäätmete likvideerimist.

  Kinnisasjale ulatuvad naaberkinnisasjade Sulevi tn 16, E.Vilde tn 41 ja Olevi tn 17 piirdeaiad. Naaberkinnisasja omanikke on teavitatud piirdeaedade kinnisasjade piirile teisaldamise vajadusest. Müüja ei ole andnud nõusolekut aedade kinnisasjale rajamiseks ja müüja ei võta kohustust korraldada nende teisaldamist kinnisasjalt.