vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Tõrremäe küla, Väljavahi tee 9 • Müügiotsus 05.06.2018, käskkiri nr 1-2/18/459
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4886 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 5 060,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 500,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Väljavahi tee 9 kinnisasi, 66201:001:0578, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917091000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasi jääb riigimaantee sanitaarkaitsevööndisse.

  Kinnisasja läheduses paikneb AS-le Rakvere Vesi kuuluv torustik, mille kaitsevöönd võib ulatuda kinnisasjale. Kaitsevööndi ulatuseks on 2,5 meetrit torustiku tsentrist. Torustiku plaanil märgitud Väljavahi tee 6 (katastritunnus 66201:001:0578) on praeguse aadressiga Väljavahi tee 9. Torustiku kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi jääb Rakvere Vallavolikogu 22.11.2006 otsusega nr 23 kehtestatud Väljavahi ratta, Väljavahi, Väljavahi elektri, Väljavahi kraavi, Väljavahi tee, Väljavahi pumba, Väljavahi lohu, Väljavahi künka ja Väljassaare ning riigi reservi jäetud Kikka maaüksuse detailplaneeringu alale. Detailplaneeringus tähistatud krunt nr 20.  Juurdepääsuks planeeritud tee kinnisasjale on välja ehitamata. Detailplaneeringu järgi on teede ja kommunikatsioonide väljaehitamise kohustus arendajal ja need antakse tasuta üle Rakvere vallale.

  Detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt.

  Kinnisasi piirneb Rakvere Vallavalitsuse 3. oktoobri 2018 korraldusega nr 352 vastu võetud Rakvere vallas, Tõrremäe külas, Väljavahi tee 5 (66201:001:0576) ja Väljavahi tee 7 (66201:001:0577) kinnistute ning lähiümbruse maa-ala detailplaneeringu alaga. Planeeringu dokumentidega on võimalik tutvuda Rakvere valla kodulehel aadressiga https://www.rakverevald.ee/menetlemisel-planeeringud. 

  Rakvere Vallavolikogu 21.04.2010 määrusega nr 4 on kehtestatud Rakvere valla üldplaneering. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://rakverevald.kovtp.ee/uldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: