vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Rapla maakond, Märjamaa vald, Lümandu küla, Lõo • Müügiotsus 05.06.2018, käskkiri nr 1-2/18/459
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 14.55 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 14 900,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 490,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Lõo kinnisasi, 50401:003:0227, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917091000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjale jääb II kaitsekategooria liigi leiukoht. II kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Keskkonnaametilt saadud informatsiooni kohaselt asub kinnisasi Kohatu hoiualal, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 27.07.2006 määrusega nr 175 "Hoiualade kaitse alla võtmine Rapla maakonnas". Hoiualal kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud piirangud.

  Kinnisasjal on registreeritud Kohatu hoiuala kaitse-eesmärgis nimetatud elupaigatüüp lamminiidud. Lamminiidu säilimiseks on vajalik selle jätkuv põllumajanduslik kasutamine (niitmine või karjatamine). Tegevuste kohta täpsema info saamiseks tuleb pöörduda Keskkonnaameti Maahoolduse büroo maahoolduse spetsialistide poole.

  Kinnisasjal paikneb poollooduslik kooslus. Looduskaitseliste maade hooldamisega seotud toetuste taotlemise võimalikkuse osas ja muu hooldamisega seotud lisainfo saamiseks palume pöörduda Keskkonnaameti poole.

  Kinnisasi asub osaliselt Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Kohatu loodusalal.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Kinnisasjal paikneb vare ja kivide hunnik. 

  Märjamaa valla üldplaneering on kehtestatud 20.06.2002 Märjamaa Vallavolikogu määrusega nr 11. Üldplaneeringu kaardimaterjaliga saab tutvuda Märjamaa Vallavalitsuses. 

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud