vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Kahula küla, Rikandi-Ääre • Müügiotsus 09.07.2018, käskkiri nr 1-2/18/550
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 8.32 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 19 970,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 990,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Rikandi-Ääre kinnisasi, 25101:001:0317, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917091000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirnevate teede kaitsevööndite ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjale on Ida-Viru maavanema 14.09.2012 korraldusega nr 8-8/678 antud nõusolek Enefit Kaevandused AS-le (endine ärinimi Eesti Energia Kaevandused AS) veetorustiku ehitamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, kasutamiseks ja likvideerimiseks. Kasutusõiguse alaga on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil.

  Kinnisasi jääb lennuvälja lähiümbruse alasse, milles kehtivad Lennundusseadusest tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub altkaevandatud alal. Ala on posttehnoloogilise mõju piirkonnas, kus potentsiaalselt ebapüsivate alade stabiilsus pinnase niiskustingimuste ja maapinnale mõjuvate koormuste koosmõjul võib muutuda. Altkaevandatud alal tuleb ehitised ja rajatised projekteerida vajalike kaitsemeetmetega, mis välistaksid mäetööde võimaliku jääkmõju objektidele ning hoiaksid ära ehituskonstruktsioonide purunemise maapinna võimaliku varisemise, vajumise või nihkumise tagajärjel. Müüja ei vastuta kaevandamise järelnähtude eest. Enne projekteerimist on vajalikud täiendavad geoloogilised uuringud, et tuvastada täpsed projekteerimistingimused ja täpne strekkide asukoht. Müüjal puudub informatsioon kinnisasjale ehitiste rajamiseks vajalike tervikute olemasolu ja asukoha kohta.

  Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127 on kehtestatud Jõhvi valla üldplaneering. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi lennuvälja läheduses. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda https://www.johvi.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasja kasutatakse vähesel määral aiamaana. Kinnisasjale on rajatud kasvuhoone.  Müüja ei ole ala kasutamiseks luba andnud. Müüja ei võta kohustust korralda esemete ega rajatiste likvideerimist ega ala kasutamise lõpetamist.

  Seotud dokumendid: