vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Koogu küla, Hulknurga • Müügiotsus 09.07.2018, käskkiri nr 1-2/18/550
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.33 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 2 780,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 270,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Hulknurga kinnisasi, 15401:001:0423, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917091000008   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasja läbivat teed kasutatakse juurdepääsuna Suve-Talu (katastritunnus 15401:001:0077) kinnisasjale. Tulevikus võib osutuda vajalikuks seada servituut juurdepääsu tagamiseks Suve-Talu kinnisasjale.

  Kinnisasja kasutatakse omavoliliselt naaberkinnisasja omaniku poolt. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks.

  Kinnisasjal paikneb vare.

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Härjapea-Satsu talitee, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis

  Kinnisasi paikneb endise Aseri valla piirkonnas. Aseri Vallavolikogu 28.09.2004 otsusega nr 138 on kehtestatud Aseri valla osavalla planeering. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda valla kodulehel https://viru-nigula.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud