vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Sääre küla, Välja • Müügiotsus 05.06.2018, käskkiri nr 1-2/18/459
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.65 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 5 090,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 500,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Välja kinnisasi, 63901:001:1439, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917089000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasi asub Pühalepa valla osa Kuri-Tähva-Sääre üldplaneeringu alas, mis on kehtestatud 07.05.2002 määrusega nr 39. Üldplaneeringu kohaselt väikeelamute maa ja puhkeotstarbeline maa. Asub  detailplaneeringu kohustusega alas. Kinnisasja läbib planeeritav 10 kV elektriliin ja alajaam. Kinnisasja piirile on planeeritud kanalisatsiooni põhitrass. Üldplaneeringu materjalidega saab tutvuda kohalikus omavalitsuses.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Hiiu maakonna kehtiva ja koostatava maakonnaplaneeringuga ning merealade maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Hiiu Maavalitsuse kodulehel aadressiga http://hiiu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering1