vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Põlva vald, Vanaküla, Lepistu • Müügiotsus 05.06.2018, käskkiri nr 1-2/18/459
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 18072 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 1 210,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 120,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Lepistu kinnisasi, 62101:001:0081, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917089000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjale on seatud tähtajatu ja tasuline reaalservituut Pärna kinnisasja (kinnistu nr 448338) igakordse omaniku kasuks. Reaalservituudi asukoht ja ulatus on nähtav juuresoleval asendiplaanil. Ostja kohustub üle võtma reaalservituudi seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Kinnisasjale on seatud tähtajatu isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Isikliku kasutusõiguse asukoht ja ulatus on nähtav juuresoleval asendiplaanil. Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Põlva valla üldplaneering on kehtestatud 28.08.2008 Põlva Vallavolikogu määrusega nr 1-1.2/99.  Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.polva.ee/uldplaneering2

  Põlva Vallavolikogu 05.05.2014 otsusega nr 1-3/21 on algatatud uus Põlva valla üldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringu kodulehel  http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Põlvamaa teemaplaneeringu "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" kohaselt jääb kinnisasi rohelvõrgustiku koridori alale.

  Seotud dokumendid: