vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Räpina vald, Mägiotsa küla, Juudsilohu • Müügiotsus 05.06.2018, käskkiri nr 1-2/18/459
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 13503 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 1 140,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 110,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Juudsilohu kinnisasi, 70701:001:0115, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917089000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:
   

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasja läbib pinnastee

  Kinnisasjale on Põlva maavanema 02.02.2009 korraldusega nr 3.2-1/48 antud nõusolek 50 aastaks OÜ-le Elektrilevi (endine ärinimi OÜ Jaotusvõrk) 10 kV maakaabelliini omamiseks ning tööde teostamiseks elektripaigaldise rajamiseks, hooldamiseks ja remontimiseks. Maakaabelliin kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Naruski (Narusbergi / Narruski) talu, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?comp=objresult=parandobj&obj_id=1746531921.

  Räpina valla üldplaneering aastani 2015 on kehtestatud Räpina Vallavolikogu 27.06.2006 määrusega nr 7. Räpina Vallavolikogu 23.aprilli 2014 otsusega nr 13 kinnitati Räpina valla üldplaneeringu aastani 2015 ülevaatamise tulemused ja otsustati jätta kehtima Räpina valla üldplaneering.  Kinnisasi asub osaliselt ranna ja kalda ehituskeelu- ja piiranguvööndis ja kõrvalmaantee sanitaarkaitsevööndis. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.rapina.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Seotud dokumendid: