vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Pärnu linn, Eassalu küla, Pirsiserva • Müügiotsus 05.06.2018, käskkiri nr 1-2/18/459
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 7.61 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 4 940,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 490,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Pirsiserva kinnisasi, 16001:001:0311, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917089000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasi asub väikses ulatuses Nätsi-Võlla looduskaitseala Nätsi-Võlla sihtkaitsevööndis. Kaitsealal tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid Vabariigi Valitsuse 24.03.2017 määruses nr 66 „Nätsi-Võlla looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri„ ettenähtud erisustega. Looduskaitseseaduse § 14 kohaselt kehtivad kaitsealal üldised kitsendused. Tegevused, milleks on kaitsealal vaja kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekut on toodud looduskaitseseaduse § 14 lõikes 1.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Nätsi-Võlla linnualal ja Nätsi-Võlla loodusalal.

  Kinnisasi asub endise Audru valla territooriumil. Audru valla üldplaneering on kehtestatud Audru Vallavolikogu 13.05.2010 määrusega nr 19. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi rohelise võrgustiku tuumalal ning väärtusliku maastiku alal. Väärtusliku maastiku ja rohelise võrgustiku alal kehtivad maakasutustingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Audru valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda endise Audru valla kodulehel aadressiga http://www.audru.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud