vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Rootsi küla, Rannaka • Müügiotsus 09.07.2018, käskkiri nr 1-2/18/550
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 12.24 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 16 650,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 660,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Rannaka kinnisasi, 20401:001:0261, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917089000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasi paikneb tervikuna Kõrgessaare- Mudaste hoiualal, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 08.09.2005. a. määrusega nr 233 "Hoiualade kaitse alla võtmine Hiiu maakonnas". Hoiualal kehtivad looduskaitseseaduse § 14 ja 5. peatükis (§ 32 ja 33) sätestatud piirangud.

  Kinnisasjale jäävad II ja mitmete III kaitsekategooria liikide leiukohad. II ja III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasi jääb osaliselt poolloodusliku koosluse alale. Looduskaitseliste maade hooldamisega seotud toetuste taotlemise võimalikkuse osas ja muu hooldamisega seotud lisainfo saamiseks palume pöörduda Keskkonnaameti Lääne regiooni maahoolduse spetsialistide poole.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Kõrgessaare-Mudaste linnualal ja Kõrgessaare-Mudaste loodusalal.

  Kinnisasi asub endise Kõrgessaare valla territooriumil. Kõrgessaare valla üldplaneering on kehtestatud Kõrgessaare Vallavolikogu 17.01.2003 määrusega nr 5. Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneering „Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine“ on kehtestatud Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2010 määrusega nr 19. Kinnisasi asub osaliselt märgalal ning rohevõrgustiku alal. Rohevõrgustiku alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Kõrgessaare valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringuga tuleb tutvuda Hiiu valla kodulehel aadressiga http://www.hiiuvald.ee/ehitus-ja-planeerimine/uldplaneeringud

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud