vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Kanepi vald, Sirvaste küla, Põllunurga • Müügiotsus 09.07.2018, käskkiri nr 1-2/18/550
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3535 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 900,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 90,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Põllunurga kinnisasi, 85601:002:0342, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917089000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevatelt riigimaanteedelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Kinnisasjale ulatub riikliku kaitse all oleva arheoloogiamälestise Kalmistu (reg-nr 11601) kaitsevöönd. Arheoloogiamälestis on kaitse alla võetud kultuuriministri 01.09.1997 määrusega nr 59 (RTL 1997, 169-171, 954). Senist maakasutust võib jätkata olemasolevas mahus. Kinnismälestise kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused. Mälestise kaitsevöönd on 50 m mälestise väliskontuurist arvates ning kaitsevööndi ulatus on näha Maa-ameti kaardil kultuurimälestiste kihil.

  Kinnisasi asub endise Valgjärve valla piirkonnas. Valgjärve valla üldplaneering on kehtestatud 26.08.2008 Valgjärve Vallavolikogu määrusega nr 1-1.1-22. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda valla kodulehel http://www.valgjarve.ee/index.php?id=31.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.