vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Atla küla, Mõisaääre • Müügiotsus 09.07.2018, käskkiri nr 1-2/18/550
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.59 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 6 630,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 660,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Mõisaääre kinnisasi, 43301:001:1150, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917089000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Kinnisasi Asub Vilsandi rahvuspargi Atla piiranguvööndis. Kaitsealal tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid Vabariigi Valitsuse 22.05.1996 määruses nr 144 „Vilsandi rahvuspargi kaitse-eeskirja ning välispiiri kirjelduse kinnitamine" sätestatud erisustega.

  Kinnisasjal on registreeritud poollooduslikud kooslused. Tegevuste kohta täpsema info saamiseks tuleb pöörduda Keskkonnaameti Lääne regiooni maahoolduse spetsialistide poole.

  Kinnisasjale jäävad II ja III kaitsekategooria liigi leiukohad. II ja III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Vilsandi linnualal ja Vilsandi loodusalal.

  Kinnisasi asub endise Lääne-Saare valla territooriumil ja endise Lümanda valla territooriumil. Lümanda valla üldplaneering on kehtestatud Lümanda Vallavolikogu 21.08.2008 määrusega nr 66. Kinnisasi asub osaliselt riigimaantee sanitaarkaitsevööndis (60m) Lümanda valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda https://www.saaremaavald.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud