vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Tartu maakond, Kastre vald, Mäksa küla, Pargivälja • Müügiotsus 09.07.2018, käskkiri nr 1-2/18/550
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 13446 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 5 360,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 530,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Pargivälja kinnisasi, 50101:001:0399, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917089000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga läänesunnalt piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud. 

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi asub riikliku kaitse all asuva Mäksa mõisakompleksi (reg.nr 7217-19, 4253) ühises kaitsevööndis. Ehitismälestised on kaitse alla võetud kultuuriministri 20.03.1997 määrusega nr 12 (RTL 1997, 68, 376) ning ühine kaitsevöönd on kehtestatud kultuuriministri 21.06.2006 käskkirjaga nr 208 (RTL, 04.07.2006, 52, 967). Senist maakasutust võib jätkata olemasolevas mahus. Kinnismälestise kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Mäksa valla territooriumil. Endise Mäksa valla üldplaneering on vastu võetud Mäksa Vallavolikogu 17.03.2008 otsusega nr 10. Üldplaneeringu kohaselt piirneb kinnisasi kompaktse hoonestusalaga. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://kastre.ee/uldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud