vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Tartu maakond, Peipsiääre vald, Naelavere küla, Kitseherne • Müügiotsus 09.07.2018, käskkiri nr 1-2/18/550
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.41 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 4 990,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 490,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kitseherne kinnisasi, 12601:001:0310, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917089000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasja läbib tee, mida kasutatakse juurdepääsuks naaberkinnistule. Servituuti seatud ei ole. 

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasjale on Tartu maavanema 13.03.2013 korraldusega nr 1-1/123 antud nõusolek OÜ-le Elektrilevi 15 kV maakaabelliini ehitamiseks, rekonstrueerimiseks, remontimiseks, hooldamiseks ja likvideerimiseks. Maakaabelliin kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Maavanema korralduse asendiplaani kohaselt läbivad kinnisasja drenaa˛itorud.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Alatskivi valla territooriumil. Endise Alatskivi valla üldplaneering on kehtestatud Alatskivi Vallavolikogu 20.12.2007 määrusega nr 19. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.alatskivi.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: