vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Õuna küla, Joosepi • Müügiotsus 27.04.2017, käskkiri nr 1-2/17/462
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 8826 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 6 110,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 610,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Joosepi kinnisasi, 24802:006:0563, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917089000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Kinnisasja kitsendusi vaata kaardilt.Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriplaani kohaselt läbib kinnisasja eratee.

  Kinnisasjal paiknevad peremehetuks tunnistatud rajatised reoveekanalisatsioonitoru ja sademeveekanalisatsiooni toru. Rajatiste hooldajaks on määratud Jõgeva Veevärk. Lisaks paiknevad settetiik, sademeveekraav koos truubiga. Kinnisasjal paiknevate rajatistega tuleb tutvuda juuresoleval plaanil. Rajatiste osas võib olla tulevikus vajalik sundvalduse seadmine. Täpsemat informatsiooni selle kavatsuse kohta tuleb küsida kohalikult omavalitsuselt. 

  Jõgeva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise projekti kohaselt on kavandatud kinnisasjal asuv settetiik ja kraav asendada torustikuga. Väljavõte projektist lisatud teatele. Müüjal puudub informatsioon, kas tööd on teostatud või kas ning millal on neid kavas teha. Täpsemat informatsiooni tuleb küsida kohalikult omavalitsuselt.

  Jõgeva valla üldplaneering on kehtestatud Jõgeva Vallavolikogu 22.01.2004 määrusega nr 1. Kinnisasi asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alas. Jõgeva valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Jõgeva valla kodulehel aadressiga http://www.jogevavv.ee/uldplaneering. Jõgeva valla üldplaneeringu kaardimaterjaliga saab tutvuda vallavalitsuse kantseleis.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Seotud dokumendid: