vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Virita küla, Sinika • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/780
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.57 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 13 920,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 390,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Sinika kinnisasi, 30101:003:0517, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kihelkonna valla üldplaneering on kehtestatud Kihelkonna Vallavolikogu 26.05.2010 määrusega nr 8. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi väärtusliku maastiku alas ja vähesel määral rohelise võrgustiku alal. Kinnisasi asub osaliselt riigitee sanitaarkaitsevööndis (60m). Väärtusliku maastiku ja rohelise võrgustiku alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Kihelkonna valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Kihelkonna valla kodulehel aadressiga http://www.kihelkonna.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud