vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Kaarma-Kirikuküla, Kastiku • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/780
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 19409 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 4 070,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 400,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kastiku kinnisasi, 27001:003:0341, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnistuga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, Maa-ametil vastav info puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kastiku kinnistule (katastritunnusega 27001:003:0341) ulatub Kaarma kirikukompleksi, linnuse, koolimaja ja kalmistu (reg-nr 4096, 4097, 4104 20797-806) ühine kaitsevöönd. Ühine kaitsevöönd on määratud kultuuriministri 19.12.2006 käskkirjaga nr 388 (RTL 05.01.2007, 1, 13). Kinnismälestise kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad piirangud. Muinsuskaitseametilt saadud informatsiooni kohaselt võib senist maakasutust jätkata olemasolevas mahus.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Kaarma loodusalal.

  Kinnisasi piirneb Kaarma hoiualaga. 

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Kaarma vallas. Kaarma valla üldplaneering on kehtestatud 07.07.2010 määrusega nr 9. Üldplaneeringu järgi on kinnisasi muu ala (liidetud lage ala, rohumaa). Üldplaneeringuga tuleb tutvuda kodulehel aadressiga https://www.laanesaare.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine/uldplaneering/kaarma-valla-ueldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud