vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Valjala alevik, Labajala • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/780
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3768 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 2 280,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 220,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Labajala kinnisasi, 85801:001:1164, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjani viiva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Lisaks kitsenduste kaardil kajastuvale paiknevad kinnisasjal AS-lt Kuressaare Veevärk saadud andmete alusel ettevõttele kuuluvad vee- ja kanalisatsioonitorustikud kaitsevööndi ulatusega 2 meetrit torustiku telgjoonest mõlemale poole. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Torustike paiknemisega on võimalik tutvuda AS Kuressaare Veevärgi poolt saadetud juuresoleval asendiplaanil. 

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Valjala vallas. Valjala valla üldplaneering on kehtestatud 07.06.2011 otsusega nr 6. Üldplaneeringu järgi on kinnisasi reserveeritud elamuala. Üldplaneeringuga saab tutvuda kodulehel aadressiga http://www.valjala.ee/vald1/index.php/ehitus-planeerimine/planeeringud/yldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal paikneb põllukivide hunnik. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnistult.

  Seotud dokumendid: