vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Ridala küla, Metsapõllu • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/780
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4.71 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 8 010,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 800,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Metsapõllu kinnisasi, 38601:001:0678, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  jJuurdepääs avalikult teelt puudub. Kinnisasja läbib tee, mida kasutatakse juurdepääsuks naaberkinnistutele. Servituuti seatud ei ole.

  Kinnistule on antud nõusolek OÜ-le Elektrilevi 0,4 kv maakaabelliinide paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Maakaabelliin kajastub ka kitsenduste kaardil. Isikliku kasutusõigusega koormatav ala on 162 m2. Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Kinnisasi piirneb Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Kingli loodusalaga ja Kingli hoiualaga.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Laimjala vallas. Laimjala valla üldplaneering on kehtestatud 26.03.2010 otsusega nr 1-1.4. Kinnisasi asub üldplaneeringu järgi osaliselt kaitseala piiris. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda https://www.laimjala.ee/dok/yldplaneering.php.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: