vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Nasva alevik, Rannamaa • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/780
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 28271 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 6 200,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 620,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Rannamaa kinnisasi, 43301:001:0982, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering on kehtestatud 26.01.2012 otsusega nr 1. Ühisplaneeringu järgi asub kinnisasi haljasmaal. Ühisplaneeringuga tuleb tutvuda kodulehel aadressiga https://www.kuressaare.ee/uus/uldplaneering/.

  Kinnisasi piirneb põhjast ja läänest Lapi detailplaneeringuga. Lapi detailplaneering on kehtestatud 20.12.2006 otsusega nr 180. Detailplaneeringuga tuleb tutvuda https://service.eomap.ee/laanesaarevald/#/

  planeeringud/planeeringud/301

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal paiknevad vana kioski jäätmed. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnistult.