vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Irase küla, Kadastiku • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/780
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 7687 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 2 690,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 260,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kadastiku kinnisasi, 43301:001:0796, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt.

  Kinnisasjale jääb II kaitsekategooria liigi leiukoht. II kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Kaarma vallas. Kaarma valla üldplaneering kehtestati 07.07.2010 määrusega nr 9. Kaarma valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda kodulehel aadressiga https://www.laanesaare.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine/uldplaneering/kaarma-valla-ueldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnistu loode osas asub ehitis ja kaev ning ida osas põllukivide kogumik. Kinnistu müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnistult hoone likvideerimist. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks.