vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Reigi küla, Härma • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/780
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 5628 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 2 240,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 220,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Härma kinnisasi, 39201:004:0236, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Informatsiooni kinnistuga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, Maa-ametil vastav info puudub.

  Kinnisasjale ulatuvad riikliku kaitse all oleva ehitismälestiste Reigi juustukoda (reg-nr 23480), Reigi uus koolimaja (reg-nr 23479) ja Reigi koolimaja (reg-nr 23478) kaitsevööndid. Ehitismälestised on kaitse alla võetud kultuuriministri 10.09.1999 määrusega nr 20, (RTL 1999, 129, 1797). Kinnismälestise kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad piirangud. Muinsuskaitseametilt saadud informatsiooni kohaselt võib senist maakasutust jätkata olemasolevas mahus.

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Reigi mõisa meierei ja karjamõis, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Kõrgessaare vallas. Kõrgessaare valla üldplaneering on kehtestatud 17.01.2003 otsusega nr 5.  Üldplaneeringuga tuleb tutvuda kodulehel aadressiga https://www.hiiuvald.ee/images/failid/korgessaare_yldplaneering/essaare_YP_seletuskiri.pdf

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud