vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Sõtke küla, Trekitaguse • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/780
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 22.44 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 47 120,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 4 710,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Trekitaguse kinnisasi, 85101:001:0923, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga lõunast piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalituselt.

  Kinnisasi jääb ohtliku ettevõtte AS Silsteve ohualasse.

  Trekitaguse kinnisasi asus enne haldusreformi Vaivara vallas. Vaivara valla üldplaneering on kehtestatud 26.08.2010 määrusega nr 11. Üldplaneeringu järgi on Trekitaguse kinnisasi osaliselt veekogu ehituskeeluvööndis, kalda piiranguvööndis ja riigitee kaitsevööndis. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda kodulehel aadressiga http://vaivaravald.ee/dp/yp2/yp2_pdf/dp_pass.htm.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal paiknevad jäätmed ja lagunev ehitis ning on ladustatud oksi. Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnistult jäätmete ja oksahunniku likvideerimist. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks.