vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Tartu maakond, Peipsiääre vald, Varnja alevik, Hargi • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/780
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 19279 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 9 690,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 960,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Hargi kinnisasi, 58701:001:0351, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva Kesk tänava kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt.

  Tegemist on madala vesise alaga.

  Endise Peipsiääre valla üldplaneering on kehtestatud 10.02.2009 määrusega nr 1. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi perpsektiivsel elamumaal. Peipsiääre Vallavolikogu algatas 22.08.2018 nr 65 Peipsiääre valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise ning kinnitas esialgsed lähteseisukohad. Endise Peipsiääre valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.peipsivald.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjale on ladustatud vanarauda ning võivad paikneda naaberkinnisasja omaniku ehitised. Müüja on naaberkinnisasja omanikku teavitanud esemete ja ehitiste likvideerimise vajadusest. Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt objektide likvideerimist. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks.