vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Tartu maakond, Tartu vald, Puhtaleiva küla, Põllu • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/780
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 9.02 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 27 810,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 2 780,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Põllu kinnisasi, 79402:001:0255, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Informatsiooni kinnistuga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, Maa-ametil vastav info puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi asub Vooremaa maastikukaitseala piiranguvööndis. Kaitsealal tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid Vabariigi Valitsuse 30.11.2006 otsuses nr 245 "Vooremaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri" ettenähtud erisustega.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Vooremaa linnualal.

  Tartu valla üldplaneering on kehtestatud 03.09.2008 otsusega nr 102. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi rohevõrgustikus, põllumaal mullaviljakusega 50 punkti ja rohkem ning maantee sanitaarkaitsevööndis (300m, 200m, 60m). Üldplaneeringuga tuleb tutvuda kodulehel aadressiga http://tartuvald.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Tartu maakonnaplaneeringu kohaselt kavandatakse riigimaantee äärde kergliiklustee rajamist.