vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Tartu maakond, Elva vald, Võsivere küla, Männikutaguse • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/780
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4.30 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 10 750,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 070,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Männikutaguse kinnisasi, 60501:001:0328, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Maaüksus piirneb Keeri-Karijärve looduskaitseala hooldatava sihtkaitsevööndiga. Kaitsealal tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid Vabariigi Valitsuse 28.02.2006 otsusega nr 58 "Keeri-Karijärve looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" ettenähtud erisustega.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnistule jääb III kaitsekategooria liigi leiukoht. III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Puhja vallas. Puhja valla üldplaneering on kehtestatud 30.06.2009 määrusega nr 13. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi maaparandussüsteemi alal, lõuna piiril paikneb maaparandussüsteemi eesvool ja ida piiril asub looduse kaitseala piir. Kinnisasi on väärtuslik maastik maakonnaplaneeringust. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda kodulehel aadressiga http://www.puhja.ee/index.php?page=92&

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnistu kirdepoolses osas paiknevad puit- ja lõkkematerjalid. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnistult.

  Seotud dokumendid: