vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Põlva vald, Peri küla, Mõisa tee 9 • Müügiotsus 29.10.2018, käskkiri nr 1-2/18/780
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 10211 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 3 370,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 330,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Mõisa tee 9 kinnisasi, 62101:001:0437, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjale on seatud tähtajatu teeservituut kinnistu nr 540138 igakordse omaniku kasuks 295 m2 ulatuses. Ostja kohustub üle võtma reaalservituudi seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Kinnisasjaga piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt.

  Kinnistule jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Peri mõisa sepikoda, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?state=2;572247461;est;eelisand;;&comp=objresult=parandobj&obj_id=-2032431929

  Himmaste ja Peri külade teede teemaplaneering on kehtestatud 09.09.2015 otsusega nr 30. Teemaplaneeringuga on Mõisa tee 9 kinnisasjale määratud jalgratta- ja jalgtee asukoht. Himmaste ja Peri külade teemaplaneeringuga tuleb tutvuda  Põlva valla planeeringute rakenduses EVALD  https://service.eomap.ee/p%C3%B5lvavald_uus/#/planeeringud/planeeringud/621000060.

  Endise Põlva valla üldplaneering on kehtestatud 28.08.2008 otsusega nr 96. Üldplaneeringu järgi on kinnisasja lõuna piirile planeeritud kergliiklustee. Kinnistu asub osaliselt riigitee kaitsevööndis. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda kodulehel aadressiga http://www.polva.ee/et/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Põlva Vallavalitsuse 22.02.2017 korralduse nr 2-3/97 kohaselt asuvad kinnisasjal väidetavalt endise Eduard Vilde nimelise kolhoosi tööliselamu ja lagunenud kõrvalhooned, mis on kasutusest väljas ja ehitisregistrisse kandmata.

  Kinnisasjal paiknevad olmejäätmed ja aiamaa. Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnistult jäätmete likvideerimist. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks.

  Seotud dokumendid: