vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Raasiku vald, Raasiku alevik, Tallinna mnt 7a • Müügiotsus 21.11.2018, käskkiri nr 1-2/18/866
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3639 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 11 940,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 190,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Tallinna mnt 7a kinnisasi, 65101:007:0309, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917092000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Juurdepääs avalikult teelt puudub. Kinnisasjaga on võimalik looduses tutvuda teavitades kinnisasjaga tutvumise soovist ette vähemalt 5 tööpäeva Maa-ameti esindaja telefonil 675 0101 või 675 0126.

  Raven OÜ-lt saadud andmete alusel paikneb kinnisasjal olemasolev kanalisatsiooni isevoolutorustik kaitsevööndiga 1 meeter torustiku telgjoonest mõlemale poole. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Torustiku paiknemisega on võimalik tutvuda juuresoleval Raasiku valla ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arendamise kava asendiplaanil.

  Raasiku valla üldplaneering on kehtestatud Raasiku Vallavolikogu 13.09.2005 otsusega nr 38. Üldplaneeringu kohaselt keskuse maa. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda https://raasiku.kovtp.ee/uldplaneering

  Kinnisasi piirneb Raasiku vallavolikogu 08.02.2011 otsusega nr 5 kehtestatud Rohtla kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alaga.

  Kinnisasi piirneb Raasiku Vallavolikogu 21.08.2013 otsusega nr 40 kehtestatud Rohtla, Niidu tn 4, Niidu tn 6, Niidu tn 12 ja Heina tn 1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu alaga.

  Kinnisasi piirneb 15.06.2016 Raasiku Vallavolikogu otsusega nr 49 kehtestatud Rohtla kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alaga.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel http://www.maavalitsus.ee/et/maakonna-planeeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasjal paikneb tiik, kuhu suundub drenaa˛itoru Tallinna mnt 13a kinnisasjalt, tiigist suundub drenaa˛itoru naaberkinnisasjadel paiknevasse kraavi. Müüjal puudub info drenaa˛itorude täpse paiknemise, omaniku ning töös oleku kohta. Müüja ei ole andnud luba torude rajamiseks.

  Kinnisasja keskosas paiknevad aiad ja kinnisasja lääneosas paiknevad aiaga piiratud alal kasvuhoone ja laste mänguväljak. Müüja ei ole andnud luba nimetatud rajatiste kinnisasjale paigaldamiseks. Müüja ei võta kohustus korraldada aedade, kasvuhoone ja mänguväljaku likvideerimist kinnisasjalt.

  Seotud dokumendid: